Yazılım Nedir?

Merhaba! Bu yazımızda “yazılım” ile ilgili temel seviye de bir çok sorunuza cevap bulacağız. Yazılım nedir, yazılım niye önemlidir, hangi yazılım dili ile başlanmalı, popüler yazılım dilleri, yazılımcı olmak için bilinmesi gerekenler gibi daha bir çok konuya değineceğiz. Aşağıdaki menüden gitmek istediğiniz içeriğe tıklayabilirsiniz. Keyifli okumalar!

Yazılım Nedir?

Yazılım özetle bilgisayarın olmazsa olmaz parçalarından biridir. Kimi görüşlere göre ise bilgisayarın bizzat kendisi olarak söylenmektedir. Elle tutulur gözle görülür bir varlık değil, bizim kabullerimizden ve hayal dünyamızdan oluşan soyut bir varlıktır.

Yazılım; bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü

Türk Dil Kurumu (TDK)

Yazılımın çalışabilmesi için bir ortama ihtiyaç vardır. Bu ortama bilgisayar diğer bir deyişle donanım denir. Yazılım nedir sorusuna bir yanıtta şu şekildedir: “Yazılım donanımın üzerinde çalışan soyut bir varlıktır.” Bu anlamda donanım yani bilgisayar, yazılıma ulaşmak için kullandığımız bir araçtır. Donanım olmadan yazılıma ulaşamayız.

Bugün yazılımları günlük hayatımızın her alanında görmekteyiz. Kullandığımız mobil cihazlar, masaüstü cihazlar, internet, sosyal medya platformları, çeşitli arama motorları, sanayi, uzay, otomotiv, inşaat ve daha bir çok günlük yaşam ve iş hayatının bizzat içindedir.

İlkokuldan beri öğretilen nokta kavramını ele alırsak, boyutu olmayan bir varlıktır. Gerçek dünyayı düşünürsek olması imkansız, gözle görülmesi imkansızdır. Ancak noktayla tanımlanan matematiksel terimleri ve ifadeleri düşündüğümüzde nokta yoktur diyemeyiz. Sayılar gibi… Gerçek dünyada hiçbir canlının anlayabileceği şeyler değildir. Kuşlara balıklara göre 1’in, 5’in anlamı yoktur. Çok örnek verilir. “1 vardır, ama doğada 1’i gösteremeyiz”. Üç dediğimizde hiçbir varlık zihnimizde oluşmazken üç kedi dediğimizde oluşur. Dolayısıyla biz bu kavramlara anlam yüklemiş, gerçek dünyadaki varlıkları bu anlam dünyasına taşımışız. Yazılımda aynı böyledir vardır ama bizim hayal dünyamızda. Bu anlam dünyasındaki gelişmelere baktığımızda ise günün sonunda yazılım dünyasına erişmemizi sağlıyor.

İnsanlık tarihi boyunca biriken tüm bilgi birikimi yazılımın içinde görülmektedir. Ancak matematiğe odaklandığımızda, matematik yazılımla tamamen ifade edilemeyecek kadar geniş bir alandır. Gerçek dünyada algılayabildiklerimizin bir kısmını matematiksel olarak ifade edebiliyoruz. Matematiksel olarak ifade edilemeyen bir şey yazılımla da ifade edilemez. Aynı zamanda matematikle ifade edilen her şey de yazılımla ifade edilemiyor. Dolayısıyla yazılımı matematiğin alt kümesi olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Yazılım Sektörü

Nereden mezun olunduğu, ne sertifikaya sahip olunduğundan ziyade ne bilindiğinin sorgulandığı, önemli olduğu bir döneme geçiyoruz. Herhangi bir coğrafi kısıtlama veya sınır olmaksızın çalışmanın mümkün olduğu bir dünyaya geçiyoruz. COVID-19 süreci ile de ofis ortamlarından ziyade uzaktan çalışma sistemi çok daha fazla yaygınlaştı. Belki başka meslek gruplarında çalışmak için fiziken orada bulunmak ya da mezuniyet koşulunun sağlanması gerekirken, durum yazılım sektörü için farklıdır.

Yazılım sektörü sermayenin düşük olduğu sektörlerden biridir. Yazılımda en önemli sermaye bilgidir. Yeterli bilgi ve gereken donananımın olması yeterlidir. Sağlık sektörü, inşaat sektörü, turizm sektörü düşünüldüğünde ciddi sermayeler gerekmektedir. Yazılım sektöründe ise en önemli sermaye eğitim ve bilgidir.

Bilişim dünyasında her gün yeni bir teknoloji ortaya çıkmaktadır. Bu da her gün yeni bilgi öğrenmeye açık olmak anlamına gelir. Sürekli değişen durumlar karşısında güncel kalabilmek, bilgileri tazeleyebilmek önemlidir. Bu noktada bilgiye ulaşmak için yeniliğe karşı yüzmek gerekiyor. Çünkü eğer yüzülmezse geriye gitmek kaçınılmazdır. Yerini korumak için bile yüzmek gerekir ki ilerleyebilmek için bunun çok daha fazlasına efor harcanmalıdır. Bilgiyi hızlı öğrenmek ve uygulayabilmek, bunun üzerinden iş yapabilecek seviyeye gelmek gerekiyor.

Yazılım dünyası herkese açık bir dünyadır ve yazılım dünyasında sınırlar yoktur. Ancak her ülkenin kendi çalışma prensibi, eğitim sistemi, hukuk sistemi, vergi sistemi farklılık göstermektedir. Dolayısıyla ülkelerdeki bu farklılık dolaylı yoldan yazılım sektörünü etkilemektedir. Aynı zamanda ülkelerin bilişim sektöründeki seviyesi ekonomik seviyesiyle de doğru orantılıdır.

Türkiye’de Yazılım Sektörü

Yazılım uzmanlığı Türkiye’de en önemli sektörlerden biridir. Gelecekte de önemi daha iyi anlaşılacaktır. Türkiye’de bilişim alanında oldukça önemli uygulamalar yapılmaktadır. Dünya’da çoğu ülkede olmayan uygulamalarımız olduğu gibi ilk sıralarda yer aldığımız büyük ölçekli uygulamalarımız olduğunu da gururla söylemek mümkün. Örnek verecek olursak bankacılık uygulamaları, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi), Polnet (Polis Network), askeri alanda kullanılan yazılımlar… Bu uygulamalar nispeten büyük ölçekli olup, Türkiye’de üretilmiş tamamen yerli yazılımlardır. Örneğin bankacılık sektöründe yapılan çoğu sayıda uygulama dünyadaki diğer bankacılık uygulamalarının önündedir. Havalelerin kısa sürede ve güvenilir iletiliyor olması çoğu ülkede sağlanamayan bir işlemdir.

Yazılımın Tarihsel Süreci

Gelin birazda “yazılım nedir” sorusunun cevabını yazılımın tarihsel sürecine bakarak araştıralım. 1950’lerden sonra hayatımıza girmiş ve yeni ortaya çıkan, gelişen bir süreç gibi görünüyor olsa da algoritmaların ortaya çıkışına odaklanırsak aynı şeyi söyleyemeyiz. Bilgisayar bilimleri ve yazılımı oluşturan yönergeler, işlerin nasıl yapılacağını söyleyen algoritmalar çok daha eskiye dayanıyor.

Algoritmanın Babası

El Hârizmî’yi duymuş muydunuz? Muhtemelen duymuşsunuzdur. 780-850 yılları arasında yaşamış, büyük İslam bilgini olan El Hârizmî, cebir ve algoritmayı keşfeden, sıfır rakamını ilk olarak açıklayan insanlık tarihinin en önemli matematikçilerinden biridir. Algoritma kavramının babasıdır.

Matematik dediğimiz çok büyük bir dünya vardır. Sayılardan başlayan bu yolculuk, sayıların üzerinde tanımladığımız operatörler (toplama, çıkarma, çarpma…), reel sayılar, ondalıklı sayılar, sayı sistemleri, sayı sistemleri arasındaki geçişler, kümeler teorisi, alt küme, kesişim ve daha sayamayacağımız anaokulundan başlayarak öğrenilen bütün matematiksel dünyanızı düşünebilirsiniz.

Matematik dünyasındaki bütün varlıklar sırasıyla inşa edilerek ilerlenmiş. Günün birinde bir matematikçi çıkıyor ve “bilinmezlerden oluşan bir denklem yazayım” diyor. İlk yazdığı denkleme bakacak olursak “y=ax+b”, cebirin ilk çıkışı ve günümüzdeki ifadesiyle doğrunun eğimi, doğrunun denklemi diyoruz.

Cebir bilinmeyen, değişen değerler üzerinde kurgulanan bir yapıdır. Böylece insanlığa bilinmezlikler, değişkenler üzerinden kurgulanan bir dünya açılmış oluyor. Bu dünya algoritmaların da temelini oluşturuyor. Dolayısıyla programlama derslerinin ilk konularından olan değişken kavramına da ışık tutuyor. Bu ışığın kaynağı, El Hârizmî’nin ortaya koymuş olduğu cebir dünyasıyla hayatımıza giren algoritmalardır.

Yaşam İçinde Yazılım

Şimdiye kadar gördüğümüz konsantre bilgilerden yola çıkarak yazılım dünyası matematiğin gelişmesiyle çok etkileşimli bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Yazılım dünyasındaki bütün bilgi birikimine, matematik dünyasında ulaşmak mümkün.

Yazılım tek başına bir alan gibi görünse de bir çok sektörde kendine yer bulmaktadır. Ziraat, işletme, tarih, coğrafya, farklı mühendislik disiplinleri.. Her mesleğin içine girmiş, kendine yer bulmuştur. Mimarlar eskiden çizim masalarında, çizim cetvelleri, kağıtlar ile işlerini yaparken şimdi bilgisayarlardaki yazılımlarla farklı boyutlarda çizimler, tasarımlar yapılıyor. Projeleri bilgisayarda çiziyor. Gerçek dünyadaki bütün mesleklerin yazılımla bağlantılı olduğunu söylemek mümkün.

Bugün baktığımızda en büyük araba kiralama şirketi olan Uber’in hiç arabası yok, en büyük ev kiralama şirketi Airbnb’nin tek bir tane evi yok, en büyük otel kiralama şirketi hotels.com ya da booking.com ancak bir tane oteli yok.

Yazılım, her sektöre girmiş ve her sektörü dönüştürmüş bir akımdır. Günümüze baktığımızda yazılımı kullanmayan bir sektör ya da meslek grubundan bahsetmek oldukça zor. Geçmişi ve günümüzü etkilediği gibi gelecekte de yazılımın etkileyeceği çok fazla meslek grubu ve sektör olacaktır.

Yazılım, sadece meslek ve iş bazında değil günlük hayatında en önemli gereksinimlerindendir. Örneğin bir konumdan bir konuma gitmek istediğimizde ilk işimiz navigasyon açmak oluyor. Bir yakınımızla konuşacağımız zaman ilk işimiz telefona sarılmak oluyor. Beğendiğimiz bir kazağı almak istediğimizde e-ticaret sitelerini taramaya başlıyoruz. Yolculuk yapacaksak ulaşım sitelerinden biletleri temin ediyoruz. Ders çalışmak için kaynak aradığımızda bir web sitesinden diğerine koşuyoruz.

Bir resmin, sesin, görüntünün, belgenin erişilebilir olması, işlenmesi, saniyeler içinde karşı tarafa ulaştırılması da yazılımın yaygınlaşmasında ana faktörlerdendir.

Sıfırdan Yazılım Öğrenmek

Yazılım; analizden başlayarak, modelleme, geliştirme, test ve yayına kadar devam eden bir süreçtir. Programlama ise yazılımın arkasındaki kodlardır. Program dediğimizde bir nevi ortaya çıkmış ürünü kastederiz. Programlar, programlama dili kullanılarak istenilen amaca ve uygulamaya göre oluşturulurlar. Çeşitli programlama dilleri vardır. Bunlardan bazıları; Javascript, C, Java, Python, C++, Ruby, R, Kotlin, Dart…

Sıfırdan kodlama öğreniyor olabilirsiniz. Endişe etmeyin, strese kapılmayın. Şunu unutmayın ki her yazılımcı sizin başladığınız yerden başladı. Bilmeden fakat öğrenmek isteyerek… Sıfırdan yazılım öğrenmeniz için sıfırdan kodlama öğrenmeniz gerekecektir. Bunun için de internette sayısız kaynağa ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinde dijital eğitim platformları başta olmak üzere, forum siteleri, github depoları gibi oldukça çok kaynak vardır.

YouTube’da programlama ve yazılım dair Türkçe kaynak üreten Murat Yücedağ, Engin Demiroğ, Şadi Evren Şeker, Atıl Samancıoğlu gibi hocaların videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Daha birçok eğitmenin Türkçe veya İngilizce ücretsiz videolarına yine YouTube üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Diğer bir kanal Udemy! Udemy üzerinde programlamaya ve yazılıma dair bir çok içeriğe ulaşabilirsiniz. Eğitim sonunda ayrıca sertifika alabilirsiniz.

Stackoverflow sitesi de yardımcı olacak diğer kanaldır.

Ayrıca “1 Milyon İstihdam” projesi kapsamında BTK Akademi tarafından verilen sertifikalı yazılım derslerini de araştırmanızı öneririm.

“Yazılım Öğrenmek İstiyorum”

Bir başlayınca devamı gelir derler ya, yazılım öyle işte. Temel düzeyde programlama dili öğrenmeye başlarsınız, bir anda kendinizi SQL sorgularını yazmaya çalışırken bulursunuz. Uzun süreli bir yoldur. Ne kadar çok pratik yapar kod yazarsanız, algoritma mantığını, programlama mantığını o kadar hızlı oturtursunuz ve eğer başka bir programlama dilini öğrenmek isterseniz bu ilk seferkinden çok daha hızlı olacaktır. Aynı şekilde bir programlama dilini biliyorsanız, yeni bir programlama dilini öğrenmeniz de o kadar kolay olacaktır.

Yazılımcı olmak için bilinmesi gerekenler listesinin başına araştırmacı ve sabırlı bir ruha sahip olmayı eklemeliyiz. Teknik bilgi bir şekilde elde edilir. Önemli olan bıkmadan usanmadan araştırmak, öğrenmek üzerine koyarak ilerlemek olmalıdır.

Genellikle insanlar “evde yazılım öğrenmek” diye araştırıyor. Elbette! Yazılımda hayal dünyasının sınırı yoktur. Bu yüzden öğrenmenin ve uygulamanın kolay olmayacağını, süreklilik isteyen bir süreç olduğunu, zorlandığımızda pes etmek yerine üstüne gitmeyi baştan kabul etmemiz gerekir. Elbette bunlar gözümüzü korkutmamalı. Sadece bir seyahate giderken, hava koşullarını bilmemiz yolda rahat etmemizi sağlayacaktır. Sıfırdan yazılım öğrenmek için önemli iki anahtar kelimemiz var: Motivasyon ve merak.

Motivasyonunuzu düşürmeden, sürekli merak ve öğrenme duygusuyla bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Elbette bir de azim!

Hangi Yazılım Dili ile Başlanmalı? En Popüler Yazılım Dilleri

Yazılım geliştirme alanında yeniyseniz, programlamayı öğrenmenin en zor kısmı nereden başlayacağınıza karar vermektir. Yaygın olarak kullanılan, her biri kendi karmaşıklığına ve kendine özgü özelliklerine sahip yüzlerce programlama dili vardır.

Bu diller, bilgisayarların büyük ve karmaşık bilgi yığınlarını hızlı ve verimli bir şekilde işlemesine olanak tanır. Örneğin, bir kişiye birden on bine kadar değişen rastgele sayılardan oluşan bir liste verilirse ve bunları artan sırada yerleştirmesi istenirse, büyük olasılıkla oldukça fazla zaman alacak ve bazı hatalar içerecektir.

Bilgisayar programlama dilleri, bir bilgisayara, bilgisayarın anlayacağı bir dilde talimat vermemize izin verir. C Dilinden Python’a kadar her dilin kendine özgü özellikleri vardır, ancak çoğu zaman programlama dilleri mantık açısından ortaktır diyebiliriz. Dolayısıyla en zor programlama dili ya da en kolay programlama dili gibi bir yargıya varmak çok doğru olmayacaktır.

Kariyerinizde ilerlemeye veya kariyerinizi tamamen değiştirmeye çalışıyorsanız ve bir programlama diline hakim olmanız gerekiyorsa, hangisini öğreneceğinizi merak edebilirsiniz. Günümüzde sektörde kullanılan onlarca programlama dili vardır. 

Aşağıda Full Stack Academy tarafından hazırlanmış yazılım dilleri olan bir liste bulunmaktadır. Listede; web geliştirme, mobil geliştirme, oyun geliştirme ve daha fazlası için yaygın kullanılan programlama dillerinden bazılarına yer verilmiştir.

Programlama Dilleri – Hangi Programlama Dilini Öğrenmeliyim?

1.Python

Python, güçlü bir genel amaçlı programlama dilidir. Python öğrenmesi ve kullanması kolaydır. Sözdizimi okunabilir ve anlaşılır olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu basitlik, Python’u ideal bir öğretim dili yapar ve yeni gelenlerin bunu hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlar. Bu sebeple de programlama dilleri arasında tercih sebebidir. Günümüzde en yaygın kullanılan programlama dillerinden olan Python, web geliştirmede, veri biliminde, yazılım prototipleri oluşturmada kullanılır. 

Tiobe Index gibi anketlerdeki yüksek sıralamalar ve Python kullanan çok sayıda GitHub projesi olduğu için Python hem popülerdir hem de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Django, Mozilla, Instagram ve Spotify gibi bazı popüler sitelerin geliştirilmesinde kullanılmıştır.

Python ayrıca, bilimsel hesaplama, matematik ve mühendislik alanlarında yaygın olarak kullanılan NumPy ve SciPy gibi paketlere de sahiptir. TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn ve OpenCV gibi diğer Python kitaplıkları, veri bilimi, makine öğrenimi, görüntü işleme ve bilgisayarla görme alanlarında programlar oluşturmak için kullanılmaktadır. Python’un bilim ve veri uygulamaları, onu akademik eğilimli kişiler için harika bir seçim haline getirir.

2.Javascript

JavaScript (NodeJS olarak da bilinir), sunucu tarafı ve istemci tarafı programlama üzerinde çalışması gereken geliştiriciler arasında popüler bir dildir. Diğer birçok programlama diliyle uyumludur ve animasyonlar oluşturmanıza, düğmeler ayarlamanıza ve multimedyayı yönetmenize olanak tanır. 

Yüksek hızı ve düzenli yıllık güncellemeleri sayesinde JavaScript, BT alanında en büyük başarıdır. Netflix, Uber, PayPal gibi tanınmış firmalar ve birkaç başlangıç, güvenli ve hızlı dinamik web sayfaları oluşturmak için JavaScript kullanıyor. Aslında, HackerRank tarafından hazırlanan 2018 Geliştirici Becerileri Raporu, JavaScript’in bugün şirketler tarafından ihtiyaç duyulan en iyi programlama becerisi olduğunu paylaşıyor. 

Stack Overflow’un 2020 Geliştirici Anketi’ne göre JavaScript, art arda sekizinci yıldır geliştiriciler arasında en popüler dildir. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 70’i geçen yıl JavaScript kullandıklarını bildirdi.

HTML ve CSS ile birlikte JavaScript, front-end web geliştirme için çok önemlidir. Facebook ve Twitter’dan Gmail ve YouTube’a kadar web’deki en popüler sitelerin çoğu, etkileşimli web sayfaları oluşturmak ve kullanıcılara dinamik olarak içerik görüntülemek için JavaScript’e güveniyor.

JavaScript, öncelikle tarayıcıda çalışan front-end bir dil olmasına rağmen, ölçeklenebilir ağ uygulamaları oluşturmak için Node.js aracılığıyla sunucu tarafında da kullanılabilir. Node.js, Linux, SunOS, Mac OS X ve Windows ile uyumludur.

3.Java

Java, dünya çapında büyük işletmeler tarafından kullanılan client-server uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılan en yaygın talep gören programlama dillerinden biridir. Java ile yazılmış bir uygulama, Java’yı destekleyen herhangi bir platformda çalışabilir. 

Oracle Corporation’a ait olan bu genel amaçlı programlama dili, nesne yönelimli bir yapıya sahiptir. Sonuç olarak Java, ana bilgisayar veri merkezlerinden akıllı telefonlara kadar çeşitli platformlarda taşınabilirliği ile tanınmaktadır. Bugün Java ile oluşturulmuş uygulamaları çalıştıran 3 milyardan fazla cihaz var.

Java, büyük verinin yanı sıra web ve uygulama geliştirmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Java ayrıca Google, Amazon, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere birçok popüler web sitesinin back-end tarafında kullanılır. Ayrıca yüzlerce uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.

4.C#

C# (C Sharp), C’nin temelleri üzerine inşa edilmiş genel amaçlı, nesne yönelimli bir dildir. Başlangıçta Microsoft tarafından Windows uygulamaları oluşturmak için .NET çerçevesinin bir parçası olarak tasarlanmıştır.

C#, C++ gibi diğer C’den türetilmiş dillere benzer bir sözdizimi kullanır, bu nedenle C ailesindeki başka bir dil bilindiğinde öğrenmesi kolaydır. C# yalnızca Microsoft uygulama geliştirme için başvurulacak bir yol değil, aynı zamanda mobil geliştiricilerin platformlar arası uygulamalar oluşturmak için kullandıkları dildir.

Ek olarak, VR geliştirmeyle ilgilenen kişiler C# öğrenmeyi düşünebilir. C#, piyasadaki en iyi oyunların üçte birini üreten popüler Unity oyun motorunu kullanarak 3D ve 2D video oyunları oluşturmak için önerilen dildir.

5.C

Şimdiye kadar geliştirilen ilk programlama dillerinden biri olan C, Python, Ruby ve PHP gibi daha modern diller yazmak için temel oluşturmuştur. Ayrıca hata ayıklaması, test etmesi ve bakımı kolay bir dildir. Daha eski bir programlama dili olduğundan, C programlama dili ile web siteleri veya mobil uygulamalar pek uygun değildir. C ayrıca daha modern dillere kıyasla karmaşık bir sözdizimine sahiptir. Her tür cihazda çalışabildiğinden, C genellikle otomobillerdeki gömülü cihazlar ve sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi cihazlar gibi donanımları programlamak için kullanılır. 

6.C++

C++, C’nin geliştirilmiş bir sürümüdür. Bugün birçok geliştirici C öğrenmeyi atlarken, bazı geliştiriciler C’yi öğrenmenin C++’ı öğrenmede ve geliştirmede bir temel oluşturduğunu düşünüyor. Her iki dil de bilgisayar bilimi ve programlamada yaygın olarak kullanılmaktadır. 

C++ ayrıca çok cihazlı ve çok platformlu sistemler için iyi çalışır. C++, birçok kullanıma sahiptir ve bilgisayar oyunlarından matematiksel simülasyonlara kadar her şeyin arkasındaki dildir.

7.Go

Go, API’ler ve web uygulamaları için 2007 yılında Google tarafından geliştirilmiştir. Açık kaynaklı programlama dillerinden biridir. Sistemlerin farklı ağlarda bulunduğu ve birbirlerine mesajlar göndererek iletişim kurmaları gereken dağıtılmış sistemler için iyi çalışır.  Web sunucuları, veri hatları ve hatta makine öğrenimi paketleri oluşturmak için mükemmel bir dildir. Basit ve modern yapısı ve sözdizimi aşinalığı sayesinde birçok büyük BT şirketi arasında popülerlik kazanmıştır. Nispeten yeni bir dil olmasına rağmen, Go’nun geniş bir standartlar kitaplığı ve kapsamlı belgeleri vardır.

Go, öncelikle çok fazla veriyi işlemesi gereken uygulamalar için kullanılır. Google’ın yanı sıra, belirli uygulamalar için Go kullanan şirketler arasında Netflix, Twitch, Dropbox ve Uber bulunur.

Go, çevikliği ve performansı nedeniyle veri bilimcileri arasında da popülerlik kazanıyor. Go, Github’da en hızlı büyüyen dildir ve Java ve C ++ gibi dillerin yerini alması amaçlanmıştır. Bir Stack Overflow anketi , Go’nun bugün geliştiriciler arasında en çok tercih edilen beşinci dil olduğunu ortaya koyuyor.

8.R

R, temelde S dilinin farklı bir versiyonu olan açık kaynaklı bir dildir. Geliştiricilerin S için yazdığı kodun çoğu, değişiklik yapılmadan R üzerinde çalışır. R’de yerleşik uygulamalar, doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme, hesaplama, test etme, görselleştirme ve analiz dahil olmak üzere istatistikleri işlemek için kullanılır. R kullanılarak kodlanan uygulamalar, bir dizi veritabanıyla arayüz oluşturabilir ve hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri işleyebilir.

R, istatistiksel analitik ve makine öğrenimi uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılır. Dil genişletilebilir ve birçok işletim sisteminde çalışır. Birçok büyük şirket, devasa veri kümelerini analiz etmek için R’yi benimsedi, bu nedenle R’yi bilen programcılar büyük talep görüyor. 

R’nin orta düzeyde bir öğrenme eğrisi vardır ve yeni başlayanlar için bu yazıdaki diğer diller kadar kolay öğrenilemez. 

9.Swift

İlk olarak 2014 yılında Apple tarafından duyurulan Swift, Apple’ın Mac bilgisayarlar ve iPhone, iPad ve Apple Watch dahil olmak üzere Apple’ın mobil aygıtları için uygulama geliştirme dilidir. Pek çok modern programlama dili gibi, Swift de yüksek derecede okunabilir bir sözdizimine sahiptir, kodu hızlı bir şekilde çalıştırır ve hem istemci tarafı hem de sunucu tarafı geliştirme için kullanılabilir. 

10.PHP

PHP, 1990 yılında oluşturulmuş açık kaynaklı bir programlama dilidir. Birçok web geliştiricisi, Facebook ve Yahoo gibi web siteleri de dahil olmak üzere İnternet üzerindeki web sitelerinin% 80’inden fazlasını oluşturmak için kullanıldığından, PHP öğrenmeyi gerekli bulacaktır. 

Programcılar çoğunlukla sunucu tarafı betikleri yazmak için PHP’yi kullanırlar. Ancak geliştiriciler bu dili komut satırı komut dosyaları yazmak için de kullanabilir ve üst düzey PHP kodlama becerilerine sahip programcılar da masaüstü uygulamaları geliştirmek için kullanabilir. 

Dijitalleşmenin 3 Fonksiyonu

  1. Bir varlığı kopyalamak
  2. Silmek
  3. Transfer etmek

Bir varlığı kopyalamak. Gerçek hayatta bir şeyi birebir kopyalamak çok mümkün değildir. Gerçek dünyada kopyalayamadığımız bir iş, sanal dünyada gerçekleştirilebilmektedir. Matematikte 10=10 diyebildiğimiz gibi.

Silmek. Gerçek dünyada termodinamiğin kuralları gereği bir şeyi yok etmek imkansızdır. Sanal dünyada ise bir şeyler silinebilir veya tamamen yok edilebilir. Tamamen yok edilemese bile mantık olarak yok edilebilmektedir.

Transfer etmek. Saniyeler içerisinde gönderim yapılabilmektedir. Sosyal bir platform üzerinden yapılan canlı yayını aynı anda binlerce kişi izleyebilir üstelik aynı ortamlarda bile olmalarına gerek yoktur. Dünyanın her bir köşesine aynı yayın gönderilebilmektedir.

Bilgi Ekonomisi Nedir?

Yazılım nedir sorusunun içinde bilgi ekonomisi de önemli yer taşıyor. Birinci dönem tarım ekonomisi, ikinci dönem endüstri ekonomisi, üçüncü dönem finans ekonomisi ve dördüncü dönem dediğimiz diğerlerine göre çok daha yeni olan bilgi ekonomisidir. Bilgi ekonomisi diğer tüm ekonomilerden farklı olarak paylaştıkça büyür. Para paylaşılır tükenir. İnsan kaynağı sınırlıdır, tükenir. Bütün kaynaklar paylaştıkça tükenirken, bilgi paylaştıkça çoğalır.

Bilgi ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri yazılımdır.

Özetle Yazılım Nedir?

Eskiye bakacak olursak, çok değil, ortalama bundan bir 25-30 yıl öncesi diyelim. Basit bir hesaplama işlemi, arkadaşınızla konuşma, fotoğraf çekme, en sevdiğiniz oyunu oynama gibi faaliyetlerin her biri farklı cihazlar vasıtasıyla yapılıyordu. Fotoğraf çekmek için bir fotoğraf makinesine, hesaplama işlemi için ise bir hesap makinesine ihtiyaç duyuluyordu. Hadi gelin günümüze bakalım. Bir telefon içerisinde bulunan farklı yazılımlar sayesinde hemen her işimiz tek bir cihazdan hallediliyor. Yazılımın önemi sizce de çok büyük değil mi?

1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunları da okumak ister misiniz
Devamını oku

Mockup Nedir?

Mockup (Mock-up) nedir? Web sitelerinin, mobil uygulamaların, masaüstü, tablet, telefon görünümlerinden; kartvizit, broşür, katalog tasarımlarına, araç giydirme, tabela,…
Devamını oku