Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Avantajları

Verilerin belirli bir düzen içerisinde saklanması ve erişilebilmesi amacıyla geçmişten günümüze farklı yaklaşımlar benimsenmiştir. Veritabanı yaklaşımından önce kullanılan ve geleneksel dosya sistemi denilen yaklaşımda, veriler bilgisayarda ayrı ayrı dosyalar biçiminde saklanmaktaydı. Birbiri ile ilişkili olan veriler bir dosyada, başka bir açıdan birbiriyle ilişkili veriler de başka bir dosyada yer almaktaydı. Bununla birlikte iki farklı dosya içinde aynı verinin yer alması söz konusu idi. Zaman içerisinde artan veri ile beraber bu verinin depolanması için gerekli olan kapasite, veriye erişim ve veriyi işleme hızında yaşanan olumsuzluklar geleneksel dosya sisteminin temel sınırlılıklarını ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu sıkıntılar modern veritabanı sistemlerinin gelişmesini de gerekli hale getirmiştir. Bu anlamda veritabanı yönetim sisteminin avantajları, geleneksel dosya sistemlerine göre fazladır.

Geleneksel dosya sistemlerinin oluşturduğu olumsuzluklar ve buna karşın veritabanı yönetim sistemlerinin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Geleneksel Dosya SistemleriVeritabanı Yönetim Sistemleri
Veri tekrarı ve tutarsızlığına yol açar.Veri tekrarı ve veri tutarsızlığını önler
Veri paylaşımına olanak vermez.Veri paylaşımına olanak verir.
İhtiyaç duyulan değişikliklerin gerçekleşebilmesi için uzmanlık bilgisi gerektirir.Uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulmayacak derecede kullanım kolaylığı sağlar.
İstenilen veriye ulaşmak zordur.İstenilen veriye, tanımlanmış kullanıcı yetkileri kapsamında kolaylıkla erişilir.
Verilerin güvenliği ve gizliliği konusunda sorun yaşanır.Veri güvenliği ve gizliliğini güçlü bir biçimde yerine getirir.
Veriler ve uygulamalarla ilgili standart yoktur.Veriler ve uygulamalarla ilgili standart yapı ve kuralların olması kullanım kolaylığı sağlar.
Verileri yedekleme ve kurtarma konusunda güçlük yaşanır.Verileri yedekleme ve kurtarma konusunda kolaylık sağlayan programlar barındırır.
Veritabanı yönetim sistemlerine göre maliyetleri düşüktür.Gerekli donanım, yazılım ve veritabanı eğitimi için başlangıç yatırımları ve maliyetleri yüksektir.

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Avantajları

 1. Gereksiz Veri Tekrarı ve Tutarsızlığının Önlenmesi

  Veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan bilgi sistemi bir bütün olarak düşünülmektedir. Tüm veriler tek bir merkezde toplanarak ihtiyaç duyan her birimin istediği veriye bu merkezden ulaşması sağlanır. Böylece birden çok uygulamada kullanılan ortak verilerin tekrar edilmesinin önüne geçilir. Veritabanı yönetim sistemi kullanımı ile veriler arasında ilişki kurmak için TC Kimlik numarası, personel sicil numarası, stok kodu, id numarası gibi ayırt edici nitelikte olan veri değerinin zorunlu tekrarlanması dışında, veri tekrarı önlenir.

 2. Veri Bütünlüğünün Sağlanması

  Veri bütünlüğü, veritabanında yer alan bir verinin başka uygulamalarda kullanımı söz konusu olduğunda veri üzerinde yapılacak bir değişimin, verinin kullanıldığı diğer uygulamalara da yansıtılması demektir. Bu, özellikle verinin silinmesi durumunda önem kazanmaktadır. Veri silindiğinde verinin ilişkili olduğu tüm uygulamalardan o verinin silinmesi gereklidir. Geleneksel dosya sistemlerinde veri bütünlüğünün sağlanması güç iken veritabanı yönetim sistemlerinde, sisteme girilen kısıtlamalar ve kurallar yardımıyla veri bütünlüğü rahatlıkla sağlanabilmektedir.

 3. Veri Paylaşımının Sağlanması

  Geleneksel dosya sisteminde aynı veriye birden fazla kullanıcının aynı anda erişimi sağlanamamaktadır. Bu sistemlerde veriye erişim sıralı erişim kurallarına göre gerçekleştirilir. Buna göre veriye erişme isteğini ilk bildiren ilk sırada veriye erişir, diğer kullanıcının veriye erişmesi için ilk kullanıcının işinin bitmesi gerekir.
  Veritabanı yönetim sisteminde sunucu/istemci (server/client) mimarisi kullanılarak veriler tekbir merkezden (sunucu bilgisayar), ağ üzerinde yer alan ve erişim yetkisi olan tüm kullanıcılara (istemci bilgisayar) aynı anda veriye ulaşma olanağı sunar. Bu durum verinin aynı anda bir çok kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlar.

 4. Üst Düzey Uzmanlık Gerektirmemesi

  Veritabanı yönetim sistemleri, kullanıcıların verileri saklanması için bilgisayar belleklerinde oluşturulan karmaşık fiziksel yapılarla uğraşmayıp, yalnızca ilgilendikleri verileri içeren basit mantıksal yapıları görür. Ayrıca kullanıcılara veritabanı uygulamalarını kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için sorgu dili gibi basit olanaklar sunar. Bunun sonucunda önceden tanımlanmış veri ihtiyaçlarını karşılamak için bilişim uzmanına olan gereksinim ortadan kalkmış ve ilgili kullanıcılar, sorgu dillerini kullanarak veri ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmiştir.

 5. Verilerin Gizliliğinin ve Güvenliğinin Sağlanması

  Herhangi bir kurumda, kurum çalışanları tarafından ortak kullanılan verilerin depolandığı yapının (dosya ya da veritabanı) ve bu yapı içinde yer alan verilerin gizliliği ve güvenliği çok önemli bir konudur. Veriler üzerinde okuma, yazma, ekleme, silme ve güncelleme gibi faaliyetler gerçekleştirilebilir. Ancak her veri üzerinde her kullanıcının bu faaliyetlerin tamamını gerçekleştirebilmesi, istenen bir durum değildir.
  Veritabanı yönetim sistemlerinde, veritabanı tasarlanır ve oluşturulurken veritabanı kullanıcılarının kimler olacağı ve hangi yetkilere sahip olacağı da belirlenir. Kullanıcı grupları yetkileri ile ilgili tanımlar, veritabanındaki diğer tanımlarla birlikte saklanır. Herhangi bir kullanıcı veritabanı üzerinde işlem yapmak istediğinde, veritabanı öncelikle kullanıcının yapmak istediği işleme ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol eder. Kullanıcı yetkisiz olduğu bir işlem yapmak istiyorsa veritabanı yönetim sistemi bu işlemin yapılmasına izin vermez. Veritabanı yönetim sistemlerinin bu özelliği verilerin yetkisiz kullanıcılar tarafından görülmesini engelleyerek verinin gizliliğini, verinin yetkisiz kullanıcılar tarafından değiştirilmesini önleyerek de verinin güvenliğini sağlamış olur.

 6. Standart Yapı ve Kuralların Uygulanabilir Olması

  Geleneksel dosya sistemlerinde her alt sistem kendi faaliyetlerine özgü uygulamaları ve her uygulama da kendi dosya yapısını kullandığı için dosya yapılanmalarında belirli bir olmayıp farklılıklar bulunmaktadır. Veritabanı yönetim sistemlerinde ise merkezi bir kontrol sistemi bulunur. Veritabanı yönetim sistemlerinin yapısal özellikleri ve veritabanı sorumlusunun varlığı veriler ve veritabanı üzerinde belirli standartların oluşturulması ve uygulanabilmesini olanaklı kılar. Bu standartlar verinin yapısı, gösterim biçimi, adlandırılması, belgelenmesi ile ilgili yapısal standartlar olabileceği gibi kurum içi, kurumlar arası, ulusal ya uluslararası düzeyde belirlenmiş kurallar biçiminde de olabilir. Standartların varlığı, veritabanı yapısını anlama ve kullanma açılarından büyük kolaylık sağlamanın yanı sıra farklı sistemler arasında veri alışverişi için de çok önemli bir ihtiyaçtır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunları da okumak ister misiniz