Simetrik ve Asimetrik Şifreleme Algoritmaları

Modern şifreleme tekniklerinde kullanılan tüm algoritmalar şifreleme ve şifre çözme işlemlerini kontrol etmek için bir anahtar kullanırlar ve bir mesaj sadece kullanılan anahtar uyuştuğunda çözülebilir. Kriptografide şifreleme ile ilgili iki ana mekanizma vardır. Şifreleme algoritmaları, anahtar kullanma yöntemlerine göre genel olarak 2 kategoriye ayrılmaktadır: Simetrik Şifreleme Algoritmaları (Gizli Anahtarlı) ve Asimetrik Şifreleme Algoritmaları (Açık Anahtarlı).

Simetrik Şifreleme Algoritmaları (Gizli Anahtarlı)

Şifrelemede ve şifre çözmede kullanılan anahtar aynı olduğunda buna simetrik şifreleme denir. Şifreleme algoritmaları içinde en eski ve en iyi bilinen yöntemlerdendir. Anahtar aynı olduğu için, simetrik şifreleme algoritmasıyla şifrelenmiş bir verinin güvenliği, anahtarın gizliliği ile doğrudan ilişkilidir. Gizli veri alışverişi yapacak kişi veya uygulamalar simetrik anahtarı kendi aralarında, güvenli bir şekilde değiştirmelidir.

3 tane kullanıcı birbiriyle simetrik kripto algoritmaları ile haberleşmek istediğinde kullanılması gereken anahtar sayısı 3 tür. Ancak kullanıcı sayısı 4 olduğunda anahtar sayısı 6 olmaktadır. Kullanıcı sayısı 100’e çıktığında anahtar sayısı 5.000′ e yakın olmaktadır.

Kullanıcı sayısı n ise n.(n-1)/2 adet anahtar ortaya çıkmaktadır.

Simetrik Şifreleme Algoritmaları
Simetrik Şifreleme (Gizli Anahtarlı) Artıları
 • Algoritmalar hızlıdır.
 • Donanımla beraber kullanılabilirler.
 • Anahtarları kısadır.
 • Kolay ve anlaşılır kullanıma sahiptir.
Simetrik Şifreleme (Gizli Anahtarlı) Eksileri
 • Anahtarın taraflara güvenli ulaştırılması zordur.
 • Anahtarın saklanması zordur.
 • Anahtara sahip herkes ulaşabilir.
 • n kullanıcılı bir sistemde  [n*(n-1)/2] anahtar vardır. Büyük çaplı ağlarda çok fazla anahtar gerekir.

Özetle; Simetrik (Gizli Anahtarlı) Şifreleme yönteminde ortada bir adet anahtar bulunur. Bu anahtar açık metni şifreler ve şifreli metni açık metine çevirir.

Blowfish, Twofish, IRON, AES, RC4, DES, RC5 simetrik şifreleme algoritmalarındandır.

Asimetrik Şifreleme Algoritmaları (Açık Anahtarlı)

Şifreleme ve deşifreleme işlemleri matematiksel olarak birbirine bağlantılı fakat farklı iki anahtar ile yapılır. Özel (private) ve açık (public) olmak üzere bir anahtar çifti vardır. Kişi kendi özel anahtarını gizli tutarken, açık anahtarını şifreli iletişim kuracağı kişilere iletir.

Şifreleme: Açık Anahtar / Deşifreleme: Gizli Anahtar

Bu anahtarlar birbirine matematiksel bir ilişkiyle bağlanmıştır. Fakat, anahtarlardan birini kullanarak diğerini elde etmek neredeyse imkansızdır. Anahtarlardan açık olanıyla şifrelenen bir veri ancak bu açık anahtara karşılık gelen özel anahtarla açılabilir.

Simetrik şifreleme algoritmalarına göre oldukça yavaş işler.

Asimetrik Şifreleme Algoritması
Asimetrik Şifreleme Algoritması
Asimetrik Şifreleme (Açık Anahtarlı) Artıları
 • Kimlik doğrulama yapılır.
 • Anahtar dağıtımı çok kolaydır ve sistemde anahtar kalabalığı olmaz. (1.000 kullanıcı = 1.000 anahtar çifti)
 • İnkar edilememezlik ve gizlilik sağlanır.
 • Simetrik şifreleme yöntemlerindeki anahtara göre daha güvenlidir çünkü anahtarın çalınma ihtimali daha düşüktür.
Asimetrik Şifreleme (Açık Anahtarlı) Eksileri
 • Algoritmalar genel olarak yavaş (Simetrik şifreleme algoritmalarına göre ~1500 kat!)
 • Sistemde daha çok CPU kullanılmasına neden olur.

X kişisinin açık anahtarıyla şifrelenmiş metni yalnızca X kişisinin gizli anahtarı çözebilir. Aynı şekilde X kişisinin gizli anahtarıyla şifrelenen metin ise X kişisinin açık anahtarıyla çözülebilir.

DH (Diffie Helman), RSA (Rivest Shamir Adleman), El Gamal, Merkle-Hellman asimetrik şifreleme algoritmalarındandır.

Yerine Koyma Şifrelemesi (Substitution Cipher) ile ilgili yazımı okumak için buraya ,veri tabanı sistemlerine saldırı ile ilgili yazımı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunları da okumak ister misiniz